Επισκοπηση

Hai kal

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

  • 40 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  • 4000m AΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • 50,000,000 ΚΙΛΑ ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
  • 5000 MEΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
  • 90 ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  • 150 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
  • 30 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
  • 6000 ΠΑΛΛΕΤΟΘΕΣΕΙΣ