Όροι Σύμβασης CMR

Διαβάστε τους Όρους πατώντας παρακάτω

CONVENTION
ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE
OF GOODS BY ROAD
(C M R)

and

PROTOCOL OF SIGNATURE

done at Geneva on 19 May 1956

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

CONVENTION
RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES PAR ROUTE
(C M R)

et

PROTOCOLE DE SIGNATURE

en date, à Genève, du 19 mai 1956