Συνδεσμοι

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (www.ependyseis.gr )

Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους ( www.cold.org.gr )

Ελληνική Εταιρεία Logistics ( www.eel.gr )

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ( www.hepo.gr )

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ( www.acci.gr )

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ( www.thpa.gr )

Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ( www.olp.gr )

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ( www.ose.gr )

Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (www.pssamee.gr )

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων ( www.pse.gr )

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ( www.fgi.org.gr/online )

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics  Ελλάδος ( www.synddel.gr )