Δίκτυο Ανταποκριτών

ΔΙΚΤΥΟ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

Όσον άφορα την τις υπηρεσίες της Οδικής Μεταφοράς, η εταιρεία μας συνεργάζεται σε μακροχρόνια βάση με αποκλειστικούς ανταποκριτές στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία ) και τα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Σκόπια).
Η συνεργασία μας με τους συγκεκριμένους ανταποκριτές ενισχύει την ομαλή εκτέλεση των οδικών μεταφορών, προσφέρει ευελιξία στο συνδυασμό των φορτίων groupage και διευκολύνει το μεταφορικό έργο σε τυχών αναγκών που μπορεί να προκύψουν .
Όλοι οι ανταποκριτές μας διαθέτουν άρτιες εγκαταστάσεις, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ένα πλήρες οργανωμένο δίκτυο διανομών και περισυλλογών.