Δίκτυο Συνεργατών

ΔΙΚΤΥΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της οργάνωσης της εταιρείας μας είναι το δίκτυο συνεργατών μας που αφορά τις οδικές, τις ναυτιλιακές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων. Πρόκειται για ιδιοκτήτες φορτηγών μουσαμά/ψυγείου , ναυτιλιακά πρακτορεία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές γραμμές που δεν εδρεύουν μόνο στον Ελλαδικό χώρο αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Οι εν λόγω συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και σε σταθερή βάση βασιζόμενες σε χαρακτηριστικά όπως αξιοπιστία, αμοιβαίος σεβασμός, άμεση ανταπόκριση των αναγκών μας, συνέπεια και ταχύτητα.