Πλήρη και τμηματικά φορτία.
Με τον ασφαλέστερο, οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο.
Οδικές Διεθνείς μεταφορές από /προς Ευρωπαϊκές Χώρες, Βαλκάνια, Ανατολικές Χώρες ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μεταφορές με βάσει τους όρους της Διεθνούς Σύμβασης CMR
Ολοκληρωμένες λύσεις ναυτιλιακής μεταφοράς LCL,FCL, χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες ναυτιλιακές γραμμές. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αεροπορικές Μεταφορές σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σιδηροδρομικής μεταφοράς έχοντας συνάψει σταθερές συνεργασίες με τις πιο αξιόπιστες σιδηροδρομικές γραμμές. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υπηρεσίες Logistics προσφέροντας Αποτελεσματικές Λύσεις (3PL Solutions), που καλύπτουν την Εφοδιαστική Αλυσίδα. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - LOGISTICS Αποθήκευση και Διανομή Ξηρού Φορτίου και Φορτίων Συντήρησης/ Κατάψυξης.
Αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων χωρών υπό το καθεστώς ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟΦ) – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων, εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
Οδικές μεταφορές Θαλάσσιες μεταφορές Αεροπορικές μεταφορές Αποθήκευση & διανομή Σιδηροδρομικές μεταφορές Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμοί

Αποθήκευση και Διανομή Ξηρού Φορτίου

Υπηρεσίες Logistics

Διεθνεις & Εθνικές Μεταφορές Πρακτορευσεις & Logistics

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
0
Ανά έτος
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
0
Τόνοι μεταφερόμενου φορτίου ανά έτος
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
0
Μέτρα αποθηκευτικού χώρου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
0
Παλετοθέσεις
haikalis road transport

100+ Οχήματα

Η ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ Α.Ε έχει στόλους οχημάτων σε κίνηση την εβδομάδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διανομή ξηρού φορτίου και φορτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας

 

Υπαλλήλους

Περισσότερους από 30 υπαλλήλους.

Συνεργαζόμενα οχήματα

200 Φορτηγά Συνεργασίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
50 Φορτηγά Συνεργασίας (ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)