Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμοί

Αποθήκευση και Διανομή Ξηρού Φορτίου

Υπηρεσίες Logistics

Διεθνεις & Εθνικές Μεταφορές Πρακτορευσεις & Logistics

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
0
Ανά έτος
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
0
Τόνοι μεταφερόμενου φορτίου ανά έτος
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
0
Μέτρα αποθηκευτικού χώρου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
0
Παλετοθέσεις

100+ Οχήματα

Η ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ Α.Ε έχει στόλους οχημάτων σε κίνηση την εβδομάδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διανομή ξηρού φορτίου και φορτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας

 

Υπαλλήλους

Περισσότερους από 30 υπαλλήλους.

Συνεργαζόμενα οχήματα

200 Φορτηγά Συνεργασίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
50 Φορτηγά Συνεργασίας (ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)