Εταιρικό Προφίλ

xaikalhs road transport - new logo

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Χαϊκάλης Τράνς Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα από τον Κωνσταντίνο Χαϊκάλη εκτελωνιστή με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του εκτελωνισμού όσο και των μεταφορών. Δραστηριοποιείται τόσο στο χώρο των διεθνών όσο και των εθνικών μεταφορών προσφέροντας επιπλέον όπου είναι απαραίτητο ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες. Παράλληλα αξιοποιεί ένα κατάλληλα οργανωμένο ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο, αποδεικνύοντας τον ενεργό της ρόλο και στον τομέα των logistics.

Πρωταρχικός στόχος είναι η πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, όπως αυτές υπαγορεύονται από την φιλοσοφία της εταιρείας που βασίζεται στις αρχές ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ απέναντι στον πελάτη. Οι ανταγωνιστικές τιμές και οι τηρούμενοι χρόνοι φόρτωσης και παράδοσης των εμπορευμάτων, δίνουν το στίγμα μιας επιχείρησης με όραμα, αξιοπιστία και μέλλον. Επιπλέον όλες οι μεταφορές που αναλαμβάνουμε διέπονται από τους γενικούς όρους του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδας καθώς επίσης και από την σύμβαση CMR.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με ISO, 9001:2015, Quality Management System και κάτοχος του πιστοποιητικού ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ(ΑΕΟΦ) ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ιδιότητα η οποία συνεπάγεται την συμμόρφωση του φορέα με πολύ αυστηρά κριτήρια και αποτελεί πιστοποίηση συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.

Αναμφίβολα η Χαϊκάλης Τράνς Α.Ε. οφείλει την μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της τόσο στην υπευθυνότητα, εργατικότητα, οξυδέρκεια και πείρα του ανθρώπινου δυναμικού της, όσο και στους στενούς επαγγελματικούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με τους πελάτες της. Η διαρκής και online παρακολούθηση της εξέλιξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αποτελεί εγγύηση για τους πελάτες ότι ο ποιοτικός βαθμός παροχής υπηρεσιών είναι ο μέγιστος δυνατός.