ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

Όσον άφορα τις υπηρεσίες των διεθνών μεταφορών, η εταιρεία μας συνεργάζεται σε μακροχρόνια βάση με αποκλειστικούς ανταποκριτές στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία , Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Πολώνια) και στην Τουρκία.
Η συνεργασία μας με τους συγκεκριμένους ανταποκριτές ενισχύει την ομαλή εκτέλεση των οδικών μεταφορών, προσφέρει ευελιξία στο συνδυασμό των φορτίων groupage και διευκολύνει το μεταφορικό έργο.
Όλοι οι ανταποκριτές μας διαθέτουν άρτιες εγκαταστάσεις, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ένα πλήρες οργανωμένο δίκτυο διανομών και περισυλλογών.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της οργάνωσης της εταιρείας μας είναι το δίκτυο συνεργατών μας που αφορά τις οδικές, τις ναυτιλιακές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων. Πρόκειται για ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων, ναυτιλιακά πρακτορεία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές γραμμές που δεν εδρεύουν μόνο στον Ελλαδικό χώρο αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Ασίας και της Αμερικής.
Οι εν λόγω συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και σε σταθερή βάση βασιζόμενες σε χαρακτηριστικά όπως αξιοπιστία, αμοιβαίος σεβασμός, άμεση ανταπόκριση των αναγκών μας, συνέπεια και ταχύτητα.