Οδική μεταφορά

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Εισαγωγές-Εξαγωγές)

Οι οδικές μεταφορές της Χαϊκάλης Τρανς καλύπτουν με εβδομαδιαία συχνότητα τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αναλαμβάνονται δρομολόγια και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Τουρκία. Οι φορτώσεις πραγματοποιούνται με προκαθορισμένα ραντεβού, κατά την διάρκεια των οποίων τα στελέχη μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης και μέχρι το τελικό σημείο παράδοσης, η μεταφορά των προϊόντων παρακολουθείται διαρκώς προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα μεταφοράς.

Ο στόλος των οχημάτων που χρησιμοποιείται είναι νέας γενιάς με οδηγούς εξαιρετικά έμπειρους στις κυκλοφοριακές συνθήκες που διέπουν τους δρόμους της Ευρώπης. Τα μεταφερόμενα φορτία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και διακρίνονται σε ΞΗΡΟ, ΦΡΕΣΚΟ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ και ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (όπου απαιτούντε ειδικές άδειες για την μεταφορά τους).

Η ικανότητά μας να μεταφέρουμε ξηρά φορτία είναι σχεδόν απεριόριστη. Τα φορτηγά μας λειτουργούν σε προγραμματισμένες διαδρομές που καλύπτουν ολόκληρη την ΕΕ, ενώ η επαφή των οδηγών με τους επιχειρησιακούς συντονιστές είναι συνεχής και άμεση.

Ολόκληρο Φορτίο (FCL)

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα φόρτωσης ολόκληρων φορτίων από και προς όλη την Ευρώπη προσφέροντας ελάχιστους χρόνους παράδοσης και ανταγωνιστικές τιμές.

Τμηματικό Φορτίο (Groupage -LCL)

Πραγματοποιούνται groupage φορτώσεις ξηρού φορτίου εβδομαδιαίως με  τακτικές  γραμμές από και προς την Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Βαλκάνια και Ανατολικές χώρες. Οι δυνατότητες περισυλλογής και παράδοσης πολλαπλασιάζονται, με την συνεργασία των ανταποκριτών μας στις ανωτέρω χώρες.  Η περισυλλογή των φορτίων και οι παραδόσεις τους δύναται επίσης να γίνουν άμεσα  μέσω του κέντρου διανομής της εταιρείας μας που βρίσκεται στον Αυλώνα Αττικής το οποίο διαθέτει οργανωμένο δίκτυο μεταφορών.

Φρέσκο – Κατεψυγμένο φορτίο

Σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης είναι και η μεταφορά τροφίμων σε θερμοκρασίες συντήρησης ή κατάψυξης. Ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την τήρηση της ενδεδειγμένης θερμοκρασίας, διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα εμπορευμάτων.

Ολόκληρο Φορτίο (FCL)

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες τακτικές αναχωρήσεις φορτηγών ψυγείων από και προς  πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία). Για την μεταφορά των προϊόντων χρησιμοποιούνται φορτηγά ψυγεία με θερμοκρασίες κατάψυξης ή συντήρησης καθώς επίσης και bi-temperature φορτηγά ψυγεία που έχουν την δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης και κατάψυξης στον ίδιο θάλαμο.

Τμηματικό Φορτίο (Groupage -LCL)

Η διαρκής ενασχόληση με τα τμηματικά φορτία από και προς όλη την Ευρώπη μας έχει προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα. Η διαφοροποίηση μας στην αγορά δεν έγκειται μόνο στις ανταγωνιστικές μας τιμές, αλλά και στην εξασφαλισμένη ποιότητα στις υπηρεσίες μεταφοράς αυτών των ευπαθών προϊόντων.