Αεροπορικές Μεταφορές

Το τμήμα αεροπορικών μεταφορών αναλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η λειτουργία του συντελεί στη διεύρυνση του επιχειρησιακού μας χώρου με σκοπό την κάλυψη όλων των δυνατών σημείων παραλαβής αποστολών εμπορευμάτων. Επιπλέον η διαρκής επαφή των στελεχών του τμήματος με τις αεροπορικές εταιρίες εγγυάται:

  • Ασφαλείς μεταφορές
  • Αξιοπιστία
  • Χαμηλό κόστος
  • Ταχύτητα
  • Άριστη συνεργασία
  • Σωστή ενημέρωση