Ναυτιλιακές Μεταφορές

Το τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών μας και εγγυάται την ολοκληρωμένη μεταφορά των προϊόντων. Είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο οικονομικές επιλογές για κάθε  ολόκληρο φορτίο (FCL) ή groupage (LCL) ξηρό ή ελεγχόμενης θερμοκρασίας, με ταχύτητα και συνέπεια. Η συνεργασία μας με τις πιο αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρίες, μας εξασφαλίζει την διεκπεραίωση κάθε είδους θαλάσσιας μεταφοράς από και προς οποιαδήποτε χώρα.