Ασφάλεια φορτίων

Η HAIKALIS TRANS SA προσφέρει Ασφάλεια φορτίων που μεταφέρονται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ,κατά κίνδυνων και συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Διαμεταφορέα

Αστική Ευθύνη του Διαμεταφορέα Ελλάδα / Spediteur Haftungsversicherung Griechenland

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Αστικής Ευθύνης κάνοντας κλικ παρακάτω