ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κύρια δραστηριότητα της Χαϊκάλης Τρανς αποτελεί η παροχή μεταφορικών υπηρεσιών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν οδικήναυτιλιακή και αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων με στενή παρακολούθηση όλης της σχετικής διαδικασίας μέχρι το τελικό σημείο παράδοσης. Η λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων διευρύνει τον επιχειρησιακό μας χώρο σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο, οικονομικότερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των πελατών μας.