Ασφαλισεις Φορτιων

Untitled-2

Ασφαλίσεις Φορτίων

Η HAIKALIS TRANS SA προσφέρει ασφαλίσεις φορτίων που μεταφέρονται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ,κατά κίνδυνων και συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη. Αυτοκίνητο, ή πλοίο (δηλωθησόμενο εγκεκριμένο σύμφωνα με την ρήτρα ¨INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE CL. 354 με ημερομηνία 01.01.01.), ή συνδυασμός δύο (2) ή περισσοτέρων από τα παραπάνω αναγνωρισμένα μεταφορικά μέσα

Γεωγραφικά Όρια

Από Ελλάδα μέχρι αποθήκες/ εγκαταστάσεις τελικού παραλήπτη ανά τον κόσμο.Εξαιρούνται της κάλυψης:Αφγανιστάν, Λευκορωσία, Ακτή Ελεφαντοστού, Κονγκό,Ερυθραία, Γουινέα, Ιράν, Ιράκ, Λίβανος , Λιβύη, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Βιρμανία/ Μιανμάρ, Δημοκρατία του Μαυρίκιου, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρεια Κορέα),Σουδάν, Σομαλία, Συρία, Τυνησία και Ζιμπάμπουε.

Αντικείμενο Ασφάλισης / Μεταφερόμενα εμπορεύματα

Γενικά εμπορεύματα ( κυρίως «έτοιμα εμπορικά – καταναλωτικά προϊόντα» ‘merchandise goods’), ‘containerized goods’ καθώς επίσης τρόφιμα, κατεψυγμένα εμπορεύματα / προϊόντα και γενικά
φορτία χρήζοντα ειδικές θερμοκρασίες κατάψυξης ή συντήρησης, σε κατάλληλη, επαγγελματική συσκευασία και στοιβασία, σε groupage και πλήρη φορτία. Τοξικά, εύφλεκτα, εκρηκτικά και γενικά επικίνδυνα φορτία που υπάγονται σε κάποια από τις κατηγορίες επικίνδυνων φορτιών ΙΜΟ CLASS.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γενικά καινούρια εμπορεύματα ( κυρίως «έτοιμα εμπορικά– καταναλωτικά προϊόντα» ‘merchandise goods’), ‘containerized goods’, πέραν των ειδικών περιπτώσεων και εξαιρέσεων

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατεψυγμένα εμπορεύματα / προϊόντα, τρόφιμα καλύπτονται σύμφωνα με τις παρακάτω ρήτρες, καλύψεις:

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αλκοολούχα ποτά, μάρμαρα σε πλάκες, πλακάκια, τζάμια και γενικά εύθραυστά είδη, προσωπικά είδη (μεταχειρισμένα), οικοσκευές, μεταχειρισμένα εμπορεύματα, καθώς και εμπορεύματα που μεταφέρονται ασυσκεύαστα ή εμπορεύματα που μεταφέρονται ασυσκεύαστα επί του καταστρώματος (on deck) του πλοίου, τσιγάρα, προϊόντα καπνού, κινητά.

Ασφαλιζόμενη Άξια

Ως ασφαλιζόμενη αξία, θεωρείται η εκάστοτε τιμολογιακή αξία των εμπορευμάτων, με βάση την «τρέχουσα πραγματική αξία» αυτών, ενώ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και η τυχόν απαξίωση τους λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας.