Ναυτιλιακες Μεταφορες

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών μας και εγγυάται την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων. Είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο οικονομικές επιλογές για κάθε φορτίο με ταχύτητα και συνέπεια. Η συνεργασία μας με τις πιο αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρίες, μας εξασφαλίζει την διεκπεραίωση κάθε είδους θαλάσσιας μεταφοράς από και προς οποιαδήποτε χώρα.

 Η θαλάσσια μεταφορά ολοκληρώνεται με:

• Φορτώσεις LCL, FCL, -DOOR to DOOR
• Πλήρεις εκτελωνιστικές διαδικασίες (τμήμα εκτελωνισμού)
• Αποθηκεύσεις, Διανομές.