Οδικες Μεταφορες

fortiga

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι οδικές μεταφορές της Χαϊκάλης Τρανς καλύπτουν με εβδομαδιαία συχνότητα τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αναλαμβάνονται δρομολόγια και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Τουρκία. Οι φορτώσεις πραγματοποιούνται με προκαθορισμένα ραντεβού, κατά την διάρκεια των οποίων τα στελέχη μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης και μέχρι το τελικό σημείο παράδοσης, η μεταφορά των προϊόντων παρακολουθείται διαρκώς προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα μεταφοράς.

Ο στόλος των οχημάτων που χρησιμοποιείται είναι νέας γενιάς με οδηγούς εξαιρετικά έμπειρους στις κυκλοφοριακές συνθήκες που διέπουν τους δρόμους της Ευρώπης. Τα μεταφερόμενα φορτία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και διακρίνονται σε ΞΗΡΟ, ΦΡΕΣΚΟ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ και ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (όπου απαιτούντε ειδικές άδειες για την μεταφορά τους).