Κατεψυγμενο-Φρεσκο Φορτιο

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ-ΦΟΡΤΙΟ

Φρέσκο – Κατεψυγμένο φορτίο

Σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης είναι και η μεταφορά τροφίμων σε θερμοκρασίες συντήρησης ή κατάψυξης. Ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την τήρηση της ενδεδειγμένης θερμοκρασίας, διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα εμπορευμάτων.

Ολόκληρο Φορτίο

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες τακτικές αναχωρήσεις φορτηγών ψυγείων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία). Για την μεταφορά των προϊόντων χρησιμοποιούνται φορτηγά ψυγεία με θερμοκρασίες κατάψυξης ή συντήρησης καθώς επίσης και bi-temperature φορτηγά ψυγεία που έχουν την δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης και κατάψυξης στον ίδιο θάλαμο.

Τμηματικό Φορτίο

Οι τμηματικές φορτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του τμήματος φρέσκων – κατεψυγμένων φορτίων. Η διαρκής ενασχόληση με τα τμηματικά φορτία απ’ όλη την Ευρώπη μας έχει προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα. Η διαφοροποίηση μας στην αγορά δεν έγκειται μόνο στις ανταγωνιστικές μας τιμές, αλλά και στην εξασφαλισμένη ποιότητα στις υπηρεσίες μεταφοράς αυτών των ευπαθών προϊόντων.